Parning

När du parar kaninerna är det viktigt att du släpper in honan till hanen, och inte tvärt om. Hanen har inget emot besök från en hona. Honan däremot försvarar sitt revir och det kan leda till att hanen blir skadad.

länkutbyten